26 Şubat 2013 Salı

Mustafa Kemal In Mason Oldugu Kanıtlandı Masonik Semboller ( Antkabir )(%100 Belgelerle)

Mustafa Kemal In Mason Oldugu Kanıtlandı Masonik Semboller ( Antkabir )(%100 Belgelerle)

Bildiğimiz üzere, Türkiye'deki masonlar iki teşkilat'tan oluşur.
1-Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locaları
2-Özgür Masonlar Büyük Locası
Teşkilatın yayın organı Mimar Sinan dergisi, öteki teşkilatın  yayın organı ise Tesviye dergisidir.
Ayrıca Bkz: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/codex_magica/codex_magica04.htm


Mustafa Kemal Paşa ve Mason Sadakat Duruşu :
Ve Obama'nın Anıtkabir'deki sadakat duruşu:
İşte Mason locası'ndaki fotoğraflar:


Stalin'in de elini göğsüne koyduğu çoğu fotoğrafları'nda rastlanır.
Ve Stalin'in mason olduğu da sır değildir. Stalin'in temaslar da bulunduğu
şahıslar'da mason'du... Hatta bunu bizler iddia etmiyoruz, masonların yayın
organı olan Mimar Sinan dergisi'nde bu gerçekler apaçık itiraf edilmiştir.

İşte o şok itiraf;


İngiliz, Sovyet ve Amerikan liderleri'nin Yalta Konferansı'nda konuştukları

konuların belki en önemlisi bir Yahudi Devleti'nin kurulması idi. Toplantıya
katılanlar'dan Roosevelt ve Churchil masondu.
(Mimar Sinan Dergisi, Sayı 61, sf.86)

Churchill'in eli göğsünde fotoğrafı

Resim


Ünlü İngiliz okkültist ve aynı zaman'da 33.
derece mason Aleister Crowley;

Resim

Bildiğimiz üzere, Türkiye'deki masonlar iki teşkilat'tan oluşur.
1-Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locaları
2-Özgür Masonlar Büyük Locası

Teşkilatın yayın organı Mimar Sinan dergisi, öteki teşkilatın

yayın organı ise Tesviye dergisidir.
Keza Tesviye dergisi'nin kapak resmi'de çok manidar'dır... |-)

Resim


Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası
büyük üstadı Asım Akın'ın,

mason locası'ndaki Kemal Paşa'nın
büstü'nün önün'de verdiği poz:

Resim

Bu resim'deki ise Karl Marks.
Bilhassa çoğumuz bu filozofu tanıyoruzdur.
Yahudi kökenli Alman filozof'tur.
. Hatta Marks'ı eğiten öğretmenler bile yahudi'ydi.
Marks'ın altı çocuğu'ndan ikisi psikolojik
bunalıma girerek intihar etmiştir.
Marks'ta elini göğsüne koyarak poz veriyor,

Ayrıca Kadir Mısıroğlu'nun bir videosu'nda
dinlemiştim; Üstad bir Yahudi'ye

sorar: "Senin malın var, mülkün var,
neden sen komünizmi benimsiyorsun?"
diye. Yahudi ise cevap verir;
"Ben bu düşünceyi kendim için değil, insanlar
için ortaya atıyorum" der.

Yahudilik, üstadın'da dediği gibi insanların
beynine hitap eder.


Resim


Bolşevik Devrimi'nin öncüsü:
Vladimir İlyiç Lenin.

Lenin mason mu, bilinmez ama onun
hayatı ve akıbeti
hiç'te diğerlerini aratmıyor.

Hatta kendisi çok feci bir biçimde can vermiştir.
İşte Lenin'in son anları'ndaki fotoğrafı.
Lenin'in ölümüyle ilgili bir rivayet ise,
can çekişirken şeytanlar'dan bahsettiğidir.

Resim


İşte Lenin'in eli göğsünde;


Resim


İzmirli'lerin Lenin ve Atatürk hayranlığı;


Resim


Özellikle Abraham Lincoln'un etrafı'ndaki
kurmayların ummalı sadakat

duruşu gözardı edilmemeli.
Bu sadakat duruşları'nın hepsi mi tesadüf?

Soldan sağa: Allan Pinkerton, Lincoln ve Tümgeneral

John A. McClernand (Antietam, İç Savaş sırasında, Eylül-Ekim 1862)

Resim


Resim


***


Masonlar Allah'a inanır, dine karşı değildir diyenlere ithaf olur.

İşte kendi dergilerin'de dine karşı nefret kusuyorlar:

"Halk olumlu bilim ve akıl ile eğitilirse, aydınlatılırsa,
dinlerin b
oş inançları kendi kendine yıkılır."
(Mimar Sinan, 1982 S.44 sf.14)

Peki Atatürk din hakkında ne düşünüyor?
Atatürk'ün Dini ve hatta Allah'ı

reddettiği el yazıları'nda ispatlanmıştır.
Kendi yazmış olduğu Medeni Bilgiler
adlı kitabı'nda din hakkındaki düşüncelerini
apaçık beyan ediyor.

“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar,
fakir kalmaya mahkumdurlar!
Böyle kimselerle memleketi zenginleştirmek
mümkün değildir.
Bunun için önce din ve namus anlayışını değiştirmeliyiz.
Partiyi bunu kabul edenlerle
kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz!”»

( Uğur Mumcu “Kazım Karabekir Anlatıyor “ syf 84 – alternatif : Bkz.
Kazım Karabekir – Paşaların Kavgası : Atatürk-Karabekir Yayına hazırlayan
İsmet Bozdağ Emre Yayınları aralık 1991 s 143 )

Evet Karabekir Arapoğlunun yavelerni Türk oğullarına öğretmek için Kuranı

Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece okutturacağım ta ki budalalık edip
de aldanmakta devam etmesinler..
( Atatürk- Kazım Karabekir- Paşaların Kavgası syf 159)

''İnsanlar sularda kaynaşıp çırpınan bir varlıktan
bugünkü şekline geldi.

İnsanın bugünkü yüksek zekâ, idrak ve kudreti, milyonlarca ve milyonlarca
kuşaktan geçerek hazırlandı.
Artık insan bugün, doğanın sonsuz büyüklüğüne
ve doğa içinde kendi türünün yazgısına,
gittikçe büyüyen bir irade ve bilinç ile bakıyor.''1930

(Afetinan, Atatürk Hakkında H.B., s. 267)

Medeni Bilgiler s 451:


“Allah korkusu, insanların kafalarında ve
hareketlerine
hesapsız memnunlar yaratmıştır”

Mustafa Kemal Paşa'nın,
Din karşıtı daha birçok sözleri vardır.

Bu sözler sadece birkaçı...

***


Mustafa Kemal Paşa nasıl öldü?
Ölürken cenaze namazı kılındı mı?


Mustafa Kemal Paşa'nın cenazesi'nde
İslami hiçbir sembole yer verilmedi.

Naaşı'nın başında altı adet meşale yakılmıştı.
Ve işin en can alıcı noktası ise
Anıtkabir'in bir mason tapınağını andırmasıydı.

Anıtkabir'in bir mason tapınağını andırmasıydı.

Resim

Resim


Anıtkabir'deki Arslanlı yol. Bildiğimiz üzere,
Arslan Lions'ın semboludür.


Resim


Resim


M. Kemal Paşa'nın kabri neden Antik Mısır'ı andıran lahitler'le
benzerlik unsuru taşıyor?

Resim


Resim


Resim


Anıtkabir'deki Antik Mısır'ı tasvir eden rölyef.


Resim


Resim


***


,Kemal Paşa'nın elini göğsüne koyması
mason olduğunu ispatlamaz!' der çoğu insan.
Halbuki mason locası'ndaki fotoğraflar hiç'te öyle değil. Bal gibide İspatlıyor
 Düşün Aklet
 NUTUK'TA MUSTAFA KEMAL DİYORKİ : MÜSLÜMLIĞI BİR YANA BIRAKIP EVRENSEL BİR DÜNYA DİNİ KURALIM (YAHUDİ MASON MERKEZLİ YENİ DÜNYA DÜZENİ İSTİYOR)
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/nutukta-mustafa-kemal-diyorki.html

MUSTAFA KEMAL'IN MASONLUK BELGESI;
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/mustafa-kemalin-masonluk-belgesi.html

 DAVID BEN GURION MUSTAFA KEMAL AYNI AMACA KOŞUYOR!...?
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/david-ben-gurion-mustafa-kemal-ayni.html

MU KITASI VE MUSTAFA KEMAL MASONLARIN YÖRÜNGESİNE NASIL GİRDİ!
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/mu-kitasi-ve-mustafa-kemal-masonlarin.html

  Anıtkabir Mason Projesinin Ürünüdür
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/antkabir-mason-projesinin-urunudur.html

TBMM’de Gizli Masonik Simgeler
 http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/tbmmde-gizli-masonik-simgeler.html

Dünya Siteleri Mustafa Kemal ve Masonluk;
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/dunya-siteleri-mustafa-kemal-ve-masonluk.html

Mustafa Kamal mason localarını kapattı "yalanı"
 http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/mustafa-kamal-mason-localarn-kapatt.html

Masonik Halk Evleri ve Mason Localarını Yalanı
 http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/masonik-halk-evleri-ve-mason-localarn.html

 MUSTAFA KEMAL: Mason Dernekleri ve Tek Parti İdeolojisi Dışındaki Tüm Kurum ve Kuruluşları Kapatıyor;
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/mustafa-kemal-mason-dernekleri-ve-tek.html

Atatürk'ün Hocası Haham Şimon Sevi (Şemsi Efendi)
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/ataturkun-hocas-haham-simon-sevi-semsi.html


 M.Kamal´e neden minnettardir ki Israil Halki
http://gayribilimselmillitarih.blogspot.com/2013/02/mkamale-neden-minnettardir-ki-israil.html

DİKKAT;

''...Tarih bana az, size çok lanet edecektir.''

Kurtuluş savaşının bir parçası sanıyorlar. Ne vahim bir durum!

‘İstiklal harbi dediğiniz şey, 3,5 sene sürdü 6 aylık işti, halbuki sayılar küçük, ben bunu ast sub

Yıllardır kendi yazdıkları tarihi Müslüman Türk'e okutanlar Milleti için NE YAPTI???

-MUSTAFA KEMAL'IN MASONLUK BELGESI;

OSMANLIYI KURAN OSMAN GAZİDİR. OSMANLIYI YIKAN İSE MUSTAFA KEMAL ADITÜRKTÜR. EFEEM.

Bu konuda (mustafa kemal'e mal edilen) örnek o kadar çok ki, saymakla bitmez.

TÜRK SOSYALİZMİ;

Kemalist dogmaların tek savunucusu yobaz sinan meydan;

Mustafa Kemal Gerçeği Belğeseli ( 2 saatlik dev yapım)

Okullarda Resmi tarih ve Mustafa kemal Yalanları"

Selanik' ten Ne Çıkar

Milli Mücadele Tarihi Nasıl Okunur?

iNKILAP TARİHİ DERSLERİ BİTSİN : Bu saçmalık bitsin!..

. Atatürk hâlâ kanunla koruma altında.

Milli mücadeleyi o başlatmadı.

Mustafa kemal bir kahraman mıydı? Resmi tarih masalları;

Mustafa Kemal TÜRK DEGİL Kİ ATATÜRK OLSUN!

Mustafa kemal Hiç bir cephede hiç bir zaman ordunun başında olmamıştır? yönetmemiştir?

Resmi Tarih Yalan Söylüyor !

Resmi Tarih Yalan Söylüyor !
Kazım Karabekir'in Türk Tarih Kurumu yetkililerine çıkışması - 1942

Okullarda Resmi tarih ve Mustafa kemal Yalanları"

Sende kuvvet varsa bende de hakikat var,

Mustafa Kemal TÜRK DEGİL Kİ ATATÜRK OLSUN!

Fikret Başkaya(Özgür Üniversite)

“Size okullarda öğretilen tarihe inanmayın” Necip Fazıl Kısakürek

M.Kemal´e neden minnettardir ki Israil Halki

Okullardaki tarih dersleri, maalesef bir tarih çöplüğünden ibarettir

Modern Türkiye`yi kuranlar masondu`

Kültürlü bir magandalıkla, kültürsüz bir magandalık .

Milli mücadeleyi o başlatmadı.

Anti-emperyalizm Söylemi Palavradan ibarettir-Fikret Başkaya(Özgür Üniversite)

Ey robot üretim merkezlerinin zavallı kurbanları!

Sevgili okurlar... "Resmi tarih" baştan sona yalanlarla doludur.

Gayri Müslimler Ne Zaman Devlet içine sızdı!

Medeni Bilgiler adlı kitabı'nda din hakkındaki düşüncelerini apaçık beyan ediyor.

Tarihçi Mehmet Ö. Alkan: Atatürk dini kullandı

İnklap tarihi Ders değildir beyin yıkamadır – Engin ARDIÇ

M.Kemal’i Koruma (kanunu) Adına Tarihi Gerçekler Gizleniyor!

Milli mücadeleyi o başlatmadı.

RESMİ TARİH YALAN; Tarihçi Mustafa Armağan

TARİH KİTAPLARIMIZ HAÇLILARIN EN BÜYÜK ZAFERİDİR;

Atatürkçü düşüncenin (Gerçek tarihi) Ögrenmemesinin sebebi 5816 sayili "Atatürk'ü Koruma Kanunudur

Ya idam ya tasfiye edildi.

Mustafa Kemal TÜRK DEGİL Kİ ATATÜRK OLSUN!

5816 (koruma kanunu) kalkana kadar sabredin,

ATATÜRK BİZİ KURTARDI” ÜZERİNE ANALİZ;

Kurtuluş Savaşı mı Yoksa, Kurtaranlarla (Generaller ) Savaş mı ?

İstiklal madalyası sahibi Mehmet Akif Ersoy Sürgün ve Hain İlan Edildi!...?

Osmanlı Yapımı Bayrağımız!

Tek Parti (M.kemal) dönemi ve İstiklal marşının değiştirmek İstemes!...?

Anti-emperyalizm Söylemi Palavradan ibarettir-Fikret Başkaya(Özgür Üniversite)

M.Kemal ın Amacı Saltanatı ve Hilafeti Üzerine Almaktı

TC'Bir İngiliz Siyonizm Mason Projesi'dir.

Mustafa Kemal TÜRK DEGİL Kİ ATATÜRK OLSUN!